• Name: Regional Hotel Association Kavre
 • Telephone:9851024881 / 4991353
 • Address:, Kavre
 • Chairman / President Prem Kantha Shrestha
  Phone: +977-9851024881 /  4991353
  Emaildlrdhuli@gmail.com 

 • Name: Regional Hotel Association Dhading
 • Telephone:9841546873
 • Address:, Dhading
 • Chairman / President Raj Kumar Shrestha
  Phone: +977-9841546873
  Emailrkguesthouse53@gmail.com

 • Name: Regional Hotel Association Dolakha
 • Telephone:9851245545
 • Address:, Dolakha
 • Chairman / President Ranjit Kumar Pathak
  Phone 9851245545

  Emailhan.dolakha@gmail.com

 • Name: Regional Hotel Association Surkhet
 • Telephone:9851041367/9858050502
 • Address:, Surkhet
 • Chairman / President Niranjan K.C.
  Phone 9851041367/9858050502 

  Emailinfo@hotelnamaste.com.np

 • Name: Regional Hotel Association Jumla
 • Telephone:9848300875
 • Address:, Jumla
 • Chairman / President Dil Bahadur Mahat
  Phone 9848300875

  Emailmahatdil875@gmail.com

 • Name: Regional Hotel Association Chitwan
 • Telephone:9855062052
 • Address:, Chitwan
 • Chairman / President Mr. Deepak Bhattarai
  Phone 98029620529802962052

  Emailrhanchitwan@gmail.com

 • Name: Regional Hotel Association Tanahun
 • Telephone:9856088902
 • Address:, Tanahun
 • Chairman / President Mr. Ram Joshi
  Phone 9856088902

  Emailjoshi.ram065@gmail.com

 • Name: Regional Siddhartha Hotel Association
 • Telephone:071-521837 / 9857020340
 • Address:, Bhairahawa, Nepal
 • Chairman / President : Mr. CP Shrestha
  Phone 071-521837 / 9857020340

  Fax 071-523838

  Email: htlnanhc23@gmail.com

 • Name: Regional Hotel Association Kanchanpur
 • Telephone:9848729393 / 099-524065
 • Address:Kanchanpur, Kanchanpur
 • President : Mr. Jagdish Chandra Bhatta
  Phone: +977-1-9848729393 / 099-524065

  Emailhotelassociationkanchanpur@gmail.com

 • Name: Regional Hotel Association Dhankuta
 • Telephone:+977-9842108492
 • Address:Dhankuta-5 Tallo Kopche, Dhankuta
 • President : Mr. Khagendra Kumar Bista
  Phone: +977-1-9842108492
  Emailhilecomputer@gmail.com

 • Name: Paschimanchal Hotel Sangh Pokhara
 • Telephone:+977-9856022287
 • Address:Lakeside, Pokhara
 • Chairman / President : Mr. Bikal Tulachan
  Phone: +977-9856022287
  Email: pokharahotels@gmail.com