• Name: HAN Gandaki Province
 • Telephone:9856023818
 • Address:,
 • President: Mr. Hari Prasad Sharma Gaire
  Phone: +977-9856023818

  Email hangandakiprovince@gmail.com

 • Name: Hotel Association Nepal Madesh Pradesh
 • Telephone:9854020065
 • Address:, Janakpur
 • President: Mr. Bijay Kumar Jhoonjhoonwala

  Phone: 9854020065

  Email: hotelwelcomejnp@gmail.com

 • Name: Regional Hotel Association Bardiya
 • Telephone:9848022906
 • Address:, Bardiya
 • President: Mr. Mohan Chaudhary

  Phone: 9848022906

  Email: tharuhome@gmail.com

   

 • Name: Regional Hotel Association Nepalgunj
 • Telephone:9858045216
 • Address:, Nepalgunj
 • Chairman / President : Mr. Diwakar Khanal
  Phone: +977-9858045216

 • Name: Regional Hotel Association Kavre
 • Telephone:9851024881 / 4991353
 • Address:, Kavre
 • Chairman / President Prem Kantha Shrestha
  Phone: +977-9851024881 /  4991353
  Emaildlrdhuli@gmail.com 

 • Name: Hotel Association Nepal, Dhading
 • Telephone:9851121605
 • Address:, Dhading
 • Name : Hotel Association Nepal, Dhading
  President : Mr. Rajaram Silwal
  Mob : 9851121605

  Email: hoteljanajibika1@yahoo.com

 • Name: Regional Hotel Association Dolakha
 • Telephone:9851245545
 • Address:, Dolakha
 • Chairman / President Ranjit Kumar Pathak
  Phone 9851245545

  Emailhan.dolakha@gmail.com

 • Name: Regional Hotel Association Surkhet
 • Telephone:9851041367
 • Address:, Surkhet
 • Chairman / President : Mr. Niranjan K.C.
  Phone 9851041367

  Emailinfo@hotelnamaste.com.np

 • Name: Regional Hotel Association Jumla
 • Telephone:9848300875
 • Address:, Jumla
 • Chairman / President : Mr. Dil Bahadur Mahat
  Phone 9848300875

  Emailmahatdil875@gmail.com

 • Name: Regional Hotel Association Chitwan
 • Telephone:9855056718
 • Address:, Chitwan
 • Chairman / President Mr. Ganga Giri
  Phone 9855056718

  Emailrhanchitwan@gmail.com

 • Name: Regional Hotel Association Tanahun
 • Telephone:9856060499
 • Address:, Tanahun
 • Chairman / President Mr. Jeewan Shahi
  Phone: 9856060499

  Emailjeewanshahi07@gmail.com

 • Name: Regional Siddhartha Hotel Association
 • Telephone:071-521837 / 9857020340
 • Address:, Bhairahawa, Nepal
 • Chairman / President : Mr. CP Shrestha
  Phone 071-521837 / 9857020340

  Fax 071-523838

  Email: htlnanhc23@gmail.com